Jak zabránit negativním změnám venkova? Na to odpovídá sborník dobré praxe

Sborník dobré praxe

Venkov čelí nelehké situaci. Kromě ztráty tradičních zdrojů obživy a migrace lidí do měst se potýká také s dopady klimatických změn, ale i ztráty kvalitní půdy a biodiverzity. V rámci projektu Živý region jsme se ve dvou regionech Tišnovska a Podbrněnska snažili hledat ty nejlepší nástroje, které mohou být zároveň přenositelné a mohou pomoci budovat … Read more

BIO region v České republice? Jsme na začátku cesty.

Živý region je v podstatě předstupněm BIO regionů, jaké dnes již existují zejména v Rakousku, Německu, Francii a v dalších zemích. Jedná se o území, kde významná část místních aktérů spolupracuje na udržitelném využívání místních zdrojů. Díky tomu dochází k posílení a rozvoji jednak kvality, tak i množství místní produkce a spotřeby ekologických potravin. Tento koncept byl v uplynulých dvou … Read more

Koncept BIO regionů pomáhá rozvoji venkova i biodiverzitě, ukazuje pilotní projekt na Podbrněnsku

Spolupráce s lokálními ekologickými zemědělci, přímé zapojení místních úřadů i obyvatel nebo zkrácení dodavatelských řetězců – to jsou některé z principů, které podle účastníků projektu Živý region Podbrněnsko pomáhají biodiverzitě i místní ekonomice. Konkrétní nástroje, kterými mohou zájemci nejen na Podbrněnsku rozvíjet své oblasti, představili na dnešní tiskové konferenci zástupci Hnutí DUHA, Města Židlochovice, Místní … Read more

Bezobslužná farmářská prodejna dostane jídlo z pole přímo na váš talíř

V současnosti roste poptávka po lokálních farmářských produktech. Spolu s tím také vzniká potřeba najít nové cesty, které usnadní  jejich přesun ke spotřebitelům. Právě na způsob, jak lokální potraviny nejlépe dostat k místním obyvatelům se zaměřil loňský Challenge Lab, pořádaný Impact Hubem. Proběhl v rámci projektu Živý region. Vítězným projektem se staly samoobslužné farmářské prodejny, které nejen podporují … Read more

Jak probíhá zima v Živém regionu?

Zima se na Podbrněnsku nesla v duchu plánování, vzdělávání a seznamování. Zkrátka byla příležitost využít čas, kdy se farmáři a zemědělci nemusí tak intenzivně věnovat své hlavní pracovní náplni a najdou chvilky i na další rozvoj svého živobytí. Na Podbrněnsku se uskutečnily dva klíčové vzdělávací workshopy zaměřené na dotační možnosti a marketing. Martina Hutařová, expertka … Read more