Agroturistická mapa Tišnovska je oficiálně představena

Živý region Tišnovsko Vám v rámci měsíce biopotravin představuje online mapu Tišnovska. Cílem vytvoření mapy turistických výletů, zajímavostí ve spojení s návštěvou farem v Tišnově a širším okolí je podpora prodeje ze dvora místních farmářů. Mapa vznikla participativní formou spolupráce místní komunity na Tišnovsku s projektovým týmem Živého regionu složeného ze zástupců Impact Hub a Hnutí Duha s podporou Místní … Read more

Ze školních lavic na farmu až k vlastnímu lokálnímu burgeru na talíři

Znalost původu potravin a jejich tvorby je důležitým prvkem v podpoře lokální produkce a spotřeby potravin. Klíčovými hráči v dostávání potravin z farmy přímo na stůl jsou také děti. Proto se do projektu Živý region zapojilo hned několik studentských parlamentů, které si prošly celou cestu od vzniku potravin na místní farmě až k jejich konzumaci.  … Read more

Jaro 2023 – co je za námi a co chystáme

Jaro v Živém regionu

Zima byla pro nás i pro region příležitostí zpomalit a nadechnout se. Pomalu se s tímto obdobím loučíme a chystáme se na jaro, během kterého celý region zase rozkvete a naplno ožije. Než se tak ale stane, rádi bychom se ohlédli za rokem plným píle a poznávání a nastínili, co nás čeká dál. Co se … Read more

Tisková zpráva: Nový výzkum na Tišnovsku ukazuje, že lokální potraviny by kupovalo 82 % žen a 72 % mužů

lokální potraviny

Společná tisková zpráva Impact Hubu a Hnutí DUHA Lokální produkty zažívají v době zdražování potravin výrazný zájem. Aktuální data z Tišnovska ukazují, že u místních farmářů a regionálních prodejců již nyní nakupuje pětina lidí, ale zájem nakupovat jejich produkty na trzích by mělo 82 % žen a 72 % mužů. Posílení nedostačující kapacity trhů tak … Read more

Zima 2022/2023

Čeká nás mnohé! Setkání se zastupiteli města Tišnov, kde chceme najít synergie spolupráce. Následně také kulatý stůl s 6 tišnovskými školními parlamenty. Do konce roku budeme mít zpracovaná data ze spotřebitelského průzkumu a hotovou kartu producentů, s ní pak máme velké plány.

 Co jedí vaše děti ve škole? A jak to lze změnit?

Co brání tomu, aby děti ve školních jídelnách dostávali k obědu víc lokálních či biopotravin? Na konci srpna se uskutečnilo setkání partnerů projektu Živý region Tišnovsko. Zástupci Impact Hubu, Hnutí DUHA a MAS Brána Vysočiny se při této příležitosti setkali se zástupci škol na Tišnovsku. V průběhu diskuze zazněly nejen pozitivní zkušenosti a dopady práce … Read more

Léto na Tišnovsku aneb jak jsme poznávali region

Tři ženy ze dvou různých organizací se vydaly na Tišnovsko, aby poznaly jak se zde žije a pracuje lidem, kteří se rozhodli věnovat zemědělství. V rozhovoru nám také přiblíží jak ony samy tento region vnímají a jak silně na ně zapůsobil. Možná i tím, že zde mohly ochutnat místní speciality přímo od zpracovatelů nebo si … Read more

Podzim 2022

Propojujeme školní jídelny a místní farmáře a pořádáme další kulaté stoly. Vyhodnocujeme výstupy z mapování mezi lokálními výrobci a pěstiteli a chystáme spotřebitelský výzkum, abychom získali kompletní obrázek o potřebách obyvatel mikroregionu.

3 pilotní projekty aneb kudy do toho

Sepsané dokumenty včetně řetězce dopadu máme, teorii známe, uzavřeli jsme důležitá partnerství i jednání a vytipovali lokální leadery. Co teď? Jak začít proměňovat sen o udržitelnějším regionu ve skutečnost? Od stolu to nejde. To víme. Jen v první fázi projektů jsme spolu s partnery strávili na Tišnovsku 20 hodin. Do čeho se vrháme nyní?  Zmapování … Read more

Máme zahájeno. Co vlastně?

Jaká je vize a mise projektu Živý region Tišnovsko? Čeho chceme dosáhnout a proč potřebujeme zapojit lokální aktéry? Nahlédněte pod pokličku našeho plánování a prvotní fáze … Výběr mikroregionu (prosinec 2021- leden 2022) Výběr regionu probíhal po rozsáhlé analýze území ČR realizované partnerem Hnutí DUHA. Ze Ze 30 lokalit v ČR na základě analýzy více … Read more