Živý region

 7 priorit, o které se snažíme

  • Tvoříme krajinu pro budoucí generace
  • Dostáváme regionální jídlo až na stůl
  • Edukujeme veřejnost i žáky a studenty
  • Zapojujeme digitální technologie
  • Poznáváme region a sbíráme data
  • Vytváříme sítě mezi lokálními aktéry
  • Spolupracujeme s mezinárodními hráči
Tvoříme krajinu pro budoucí generace
Utváříme přechod od současného zemědělství k regenerativnímu
Dostáváme regionální jídlo až na stůl
Nastavujeme cesty, které místním zemědělcům pomohou zaujmout větší podíl v nákupních košících
Edukujeme veřejnost i žáky a studenty
Vysvětlujeme a ukazujeme, v čem je udržitelné a odpovědné zemědělství přínosem pro jednotlivce i region
Zapojujeme digitální technologie
Pracujeme s Adresářem farmářů a také přivádíme do regionu online tržiště pro prodej a nákup lokálních potravin
Poznáváme a popisujeme situaci
Pomocí kvantitativních i kvalitativních přístupů popisujeme skutečnou situaci v regionu na začátku i v průběhu projektu
Vytváříme sítě mezi lokálními aktéry
Propojujeme aktéry napříč regionem - školy, zemědělce, spolky, univerzity, instituce...
Spolupracujeme s mezinárodními hráči
Přinášíme zkušenosti a zdroje z mezinárodní úrovně pro kvalitní a efektivní rozvoj regionů

Co je živý region

Na základě zkušeností ze zahraničí lze očekávat, že přechod k plnohodnotnému konceptu Živého regionu potrvá minimálně 10 let (tj. 2030+). Věříme, že výrazné kroky můžeme a musíme učinit již nyní. Proto je naší aktuální misí přispět k vytvoření funkčních a škálovatelných podmínek v prvních mikroregionech, které postaví základnu pro budoucí vznik takového bio regionu.

Během následujících 2 až 4 let skrze efekt sněhové koule přineseme pozitivní změnu propojením většiny aktérů v prvním regionu tak, aby byl připraven na postupný přechod k ekologickému a následně regenerativnímu zemědělství. Tímto bude významná část zemědělství organická a propojená na lokální hráče a infrastrukturu.

Co říkají o Živém regionu zapojení aktéři?

Co přinese Živý region partnerům

Díky kompletnímu zmapování současné situace přinese Živý region analýzu klíčových hráčů v dodavatelsko-odběratelském řetězci v daném regionu a strategický plán implementace podpory jednotlivých aktérů. Partneři budou vidět v daném regionu a stanou se hlavními nositeli myšlenek jako je zvýšení objemu lokálních surovin ve školních zařízeních, ale i na stolech obyvatel či zlepšení sousedských vztahů a vazeb. Partneři také přispějí k propojení oblastí byznysu, neziskového sektoru, státní správy i akademické obce v dané lokalitě a podpoře lokálního zemědělství i agroturismu.

Pojďte s námi tvořit Živé regiony!