Tišnovsko

 – místo pro zdravý život

Mikroregion Tišnovsko byl vybrán z celé republiky na základě splnění 30 kritérií jako ideálním místem pro pilotní běh Živého regionu. Zde jsme se po hloubkovém mapování situace pustili do propojování zemědělců, spotřebilů i škol. Následně se stal inspirací pro další regiony.

Co všechno už se povedlo

 50 zapojených místních farmářů

5 klíčových hráčů, kteří se na tvorbě Živého regionu podílejí

1 reprezentativní spotřebitelský výzkum, který nám osvětlil motivace zákazníků na Tišnovsku

Kulaté stoly

V úzké spolupráci s MAS Brána Vysočiny a spolku Hojnost jsme společně navrhli proces inspirovaný designovým myšlením. Zahrnoval 3 osobní diskuse u kulatých stolů, které se konaly v Tišnově a zapojilo se do nich 30 místních zainteresovaných stran:

– První kulatý stůl byl zaměřen na sbližování komunity a definování společné dlouhodobé vize mikroregionu a vizi pro projekt Živý region

– V rámci druhého kulatého stolu účastníci mapovali potřeby, možnosti rozvoje a rizika mikroregionu

– V rámci třetího kulatého stolu účastníci vybrali nejdůležitější rozvojové příležitosti, které nám pomohly vybrat 3 pilotní pod-projekty, které mohou přispět k dlouhodobé vizi mikroregionu.

Tento participativní proces nám také pomohl vybudovat pevnější vztahy s místní komunitou a lépe porozumět jejím potřebám, perspektivám a motivacím.

Mentoring

Do projektu jsme zapojili 8 mentorů, kteří pomáhali 5 zapojeným aktérům s celou škálou věcí, tak, aby mohli v daném regionu prosperovat a podporovat cíle projektu. Mentoring byl intenzivní. Mentoři se s jejich svěřenými podniky setkávali na týdenní bázi po dobu 3 měsíců.

Zapojení aktéři řešili například nastavení či úpravy jejich současného podnikatelského modelu nebo nastavování cen jejich produktů a potravin. Pracovali také na poznání svých zákazníků a odběratelů a přenastavili si procesy v běžném fungování.

Vstup některých mentorů byl velmi přínosný a vedl i k hlubokému přehodnocení samotného podnikání či dalšího směřování jednotlivých aktérů.

Projekty a výstupy

  • Zapojení 35 lokálních farmářů a vytvoření lokální interaktivní mapy s lokacemi jednotlivých farem
  • SDGs workshop pro studenty, exkurze na farmu a příprava jídla z lokálních surovin
  • Práce s 10 školními jídelnami a mapování příležitostí a bariér v zapojení lokální produkce

Kulaté stoly

Představení projektu, sestavení společné vize

30. 3. 2022

Po úvodní prezentaci konceptu zahájíme facilitovanou diskuzi. Definujeme si hlavní cíle, zjistíme přání a očekávání všech aktérů a také co zachovat a co rozvíjet. 

 Určení potřeb, příležitostí
a rizik v regionu

13. 4. 2022

Budeme pokračovat v diskuzi o potřebách v konkrétních oblastech vybraného mikroregionu. Rozpracujeme strategické cíle a pojmenujeme si hlavní rizika.  

Návrhová opatření
a projekty k realizaci

27. 4. 2022

Na základě 3 nejvýznamějších příležitostí sestavíme 3 pracovní projekty. Stanovíme jejich vedení, harmonogram a klíčové faktory pro úspěšnou realizaci. 

Co nám řekl spotřebitelský výzkum na Tišnovsku?

81 %

obyvatel deklarovalo zájem o rozvoj a podporu svého regionu

77 %

respondentů by uvítalo pojizdný stánek nebo farmářské trhy ve své obci

26 %

místních uvedlo jako důvod, proč nenakupuje lokální potraviny nedostatek informací o lokálních farmářích

Co plánujeme dál a co vám to přinese?

Podpora lokální produkce – zvyšujeme odbyt lokálních a BIO produktů u místních spotřebitelů. Podporujeme tak lokální farmáře a zlepšujeme místní ekonomiku i jídelníček obyvatel.

Vytvoření spolupráce – propojili jsme neziskové organizace, státní správu, zástupce měst, univerzit i byznysu a díky jasné strategii pro logisticko-odběratelský řetězec může město Tišnov ve spolupráci s MAS vyvíjet další aktivity pro podporu lokální produkce potravin

Zapojení mladých lidí – Vysvětlujeme, ukazujeme a necháváme zažít mladé studenty lokální produkci potravin. Mohou tak informace dále šířit mezi své vrstevníky a přenést je i do svého života a větší podpory lokálních potravin

Podpora agroturismu – Rozšíříme mapu farem s aktuálními farmáři o kulturní a turistické aktivity Tišnovska pro širokou veřejnost

Zapojení veřejnosti a expertů v Challenge Labs širokou skupinou lidí z různých oborů se podíváme na nejlepší způsoby aplikace krátkých dodavatelských řetězců na Tišnovsku a budeme se inspirovat poté i v dalších Živých regionech

Propojujeme Tišnovsko s Podbrněnskem – jedním z výstupu je uvědomění, že pro budování funkčního Živého regionu je potřeba zapojit větší lokalitu. Podpoříme tak udržitelnost a efektivitu celého jihomoravského regionu propojením Tišnovska s Podbrněnskem. 

Pojďte budovat živé Tišnovsko s námi