Živý region -
místo pro zdravý život

Živý region směřuje k vytváření bio regionů, ve kterých významná část lokálních hráčů spolupracuje na udržitelném hospodaření s místními zdroji. Tímto posílí a rozvine kvalitu i kvantitu lokální produkce a lokální spotřeby ekologických potravin a inspiruje tak další mikroregiony v ČR.

Jak probíhá tvorba Živého regionu?

Poznání aktuální situace v regionu

Zmapujeme současnou situaci z dostupných dat. Provedeme hloubkové rozhovory a popíšeme výchozí stav.

Komunikace se zemědělci i spotřebiteli

Potkáme se s zemědělci i spotřebiteli přímo v terénu, uspořádáme kulaté stoly, zapojíme producenty do Atlasu farmářů, zjistíme požadavky odběratelů.

Najdeme nejlepší variantu na míru regionu

Pro realizaci krátkých dodavatelských řetězců a podporu prodeje lokálních potravin spotřebitelům najdeme nejlepší řešení na míru podle konkrétních specifik regionu.

Co se v Živých regionech děje?

Zajímá vás, co se v již běžících regionech děje? Na čem pracujeme, co se nám povedlo a co si o tom myslí zapojení účastníci? To vše najdete v našich článcích.

Jak probíhá zima v Živém regionu?

Zima se na Podbrněnsku nesla v duchu plánování, vzdělávání a seznamování. Zkrátka byla příležitost využít čas, kdy se farmáři a zemědělci nemusí tak intenzivně věnovat své hlavní pracovní náplni a najdou chvilky i na další

Přečíst celé »

Podívejte se na klíčové momenty

Slovníček pojmů

BIO region je zeměpisná oblast, kde zemědělci, občané, provozovatelé cestovního ruchu, sdružení a orgány veřejné správy formalizují dohodu o udržitelném hospodaření s místními zdroji na základě produkce a spotřeby ekologických potravin.

Jde o udržitelné hospodaření s půdou a v krajině, produkuje zdravé a kvalitní potraviny. Skloubením moderních vědeckých poznatků a tradičních osvědčených postupů podporuje biodiverzitu a chrání půdu před poškozováním. Vylučuje užití agrochemikálií a geneticky modifikovaných organizmů.

Komplexní způsob obhospodařování půdy v souladu s principy přírody s co nejmenšími zásahy člověka. Tento způsob vrací půdě její přirozené schopnosti a zlepšuje její stav. Mezi základní rysy patří: minimální množství mechanického a chemického narušování půdy, nepřetržité pokrytí povrchu půdy.

Propojení zemědělského a sociálního sektoru, kdy se farmy nezabývají jen produkcí a prodejem zemědělských produktů, ale nabízí pracovní místa znevýhodněným osobám na pracovním trhu, poskytují sociální služby a vzdělávací aktivity. Posláním je pomoc zdravotně a sociálně znevýhodněným lidem a jejich zapojení do běžného života.

Jiný výraz pro zemědělce, který je charakterizován tím, že se věnuje hospodaření na půdě v lokálním či regionálním kontextu, dodává produkci na místní trh. Obhospodařované plochy jsou malého až středního měřítka, obvykle pouze v místě působení farmáře. Systém hospodaření je v ideálním případě malým uzavřeným koloběhem. Za příklad můžeme dát rodinná hospodářství. Vedle pojmu farmář se užívá také sedlák, pěstitel, lokální producent a další příměry.

Jednotlivec či zemědělský podnik, který je producentem zemědělských komodit. Obvykle hospodaří na vlastní či propachtované půdě, za zemědělce bývá označován ten, kdo vytváří zemědělské produkty, např. potraviny rostlinného i živočišného původu. Označení zemědělec je také užíváno ve spojitosti osobou, která vyrábí suroviny pro průmyslovou výrobu (rostlinná vlákna, rostlinné oleje, bioplyn). Jedná se obecně o hospodáře na středně velkých a velkých plochách s desítkami až stovkami hektarů půdy.

Je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním posláním MAS je zvýšení kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Je spotřebitelským řetězcem, kdy se nejkratším způsobem, ideální v místě lokální výroby i spotřeby, dostává produkt od zemědělce ke spotřebitelům. Krátkým dodavatelským řetězcem může být prodej ze dvora, lokální farmářský trh, dodávání místní produkce od zemědělců do domácností, školních a podnikových jídelen či gastronomických zařízení.

Je spotřebitelským řetězcem, kde nedochází k umístění celého zpracovatelského a dodavatelského řetězce v rámci místa výroby a spotřeby. Finální produkt tak může být v několika fázích přepravován za hranice regionu, než se dostane ke konečným spotřebitelům. Jednotlivé fáze nemusí být geograficky ani procesně ukotveny v místě původu či vzniku produkce.
Komunitou podporované zemědělství, způsob produkce a spotřeby potravin, kdy se spotřebitelé a zemědělec stávají partnery. Spotřebitelé vědí, odkud jejich potraviny pocházejí, mají zajištěn předplacený podíl lokální a sezónní BIO produkce. Zemědělec, který má pravidelné odběratele, může snadno plánovat sezónu (od výsevu po sklizeň).

Zajímá vás více?

Jste z oboru? Chcete se zapojit, nabídnout svou expertízu nebo být v kontaktu s tvůrci projektu? Nechte nám svůj kontakt a my se ozveme.