Koncept BIO regionů pomáhá rozvoji venkova i biodiverzitě, ukazuje pilotní projekt na Podbrněnsku

Spolupráce s lokálními ekologickými zemědělci, přímé zapojení místních úřadů i obyvatel nebo zkrácení dodavatelských řetězců – to jsou některé z principů, které podle účastníků projektu Živý region Podbrněnsko pomáhají biodiverzitě i místní ekonomice. Konkrétní nástroje, kterými mohou zájemci nejen na Podbrněnsku rozvíjet své oblasti, představili na dnešní tiskové konferenci zástupci Hnutí DUHA, Města Židlochovice, Místní akční skupiny Podbrněnsko i ekologického Vinařství Válka.

Lidé zapojení do Živého regionu Podbrněnsko se shodují, že jednou z podmínek úspěchu od počátku bylo společné hledání témat a postupů, které jsou pro Podbrněnsko aktuální. „Na kulatém stole, který proběhl v Židlochovicích, jsme se zemědělci, obyvateli, zástupci obcí i dalšími zájemci nejprve společně rozhodli, která témata a projekty jsou pro účastníky projektu nejdůležitější. Vzájemná spolupráce místních spotřebitelů, spolků, zpracovatelů, municipalit či producentů, a rozvoj krátkého dodavatelského řetězce v regionu, jsou pro úspěch konceptu funkčních BIO regionů klíčové,“ popisuje rozhodovací proces koordinátor Živého regionu Podbrněnsko Michal Bajgart z Hnutí DUHA.

Mezi vybranými návrhy získala velkou podporu například bezobslužná nonstop prodejna farmářských produktů, semináře pro zemědělce nebo sociální zemědělský podnik. „U nás v Židlochovicích máme pro takovou prodejnu vhodné prostory a celý koncept jsme rozvinuli do podoby informačního centra s asistovaným prodejem. Hlavní benefity vnímám v tom, že lidé budou mít přístup k potravinám z našeho regionu 24 hodin denně, takže se nebudou muset řídit termíny trhů. Zároveň tak udržíme peníze v regionu, u hospodářů, kterým na naší krajině záleží. Prodejna je aktuálně v přípravě a od podzimu ji budeme postupně otevírat do její nonstop podoby,“ představuje konkrétní vizi starosta Města Židlochovice Jan Vitula.

Od samotných zemědělců pak vzešla poptávka po seminářích, které by jim pomohly zejména s marketingovou stránkou jejich podnikání, zájem byl i o téma dotací. „Pro velkou poptávku po obou seminářích jsme zatím nebyli schopni všechny zájemce uspokojit, přičemž zpětná vazba je pozitivní. Kromě seminářů jsme v naší místní akční skupině oslovili okolo sedmdesáti producentů s nabídkou, že je zařadíme do Mapy producentů Podbrněnsko. Zájem projevilo prozatím osmnáct z nich a lidé na mapě najdou veškeré informace, kdy a co mohou u producentů zakoupit. Najdou mezi nimi zelináře, ovocnáře, včelaře, vinaře či výrobce mléčných produktů, od kterých mohou pořídit lokální biopotraviny,“ představuje mapu projektový manažer Místní akční skupiny Podbrněnsko Miloslav Kavka.

Jedním z producentů, který se do projektu zapojil, je Vinařství Válka v Nosislavi. Projektu se účastní od samého začátku a je první organickým biovinařstvím na Moravě. „Jako místní zemědělci velmi silně vnímáme místní krajinu a víme, že kvalitní plodiny získáme jen z citlivě obhospodařované půdy. Chceme přispět k přidané hodnotě, kterou může BIO region krajině, kolegům zemědělcům i veřejnosti nabídnout. Zároveň víme, že okolo nás jsou turisticky prozatím známější regiony, a rádi bychom napomohli ukázat Podbrněnsko ve stejně atraktivním světle jako region, který má hodně co nabídnout,“ popisuje své motivace pro zapojení do projektu enolog Vojtěch Válka z Vinařství Válka, vítěze soutěže Farma roku 2023 a vítěze kategorie Malá vinařství v soutěži Vinařství roku 2023.

Válkovi na svých vinicích cílí na maximální biodiverzitu a rozmanitost krajiny, za což získali mimo jiné ocenění ze soutěže Pestrá krajina. Cílem hospodaření v krajině by podle nich měla být v první řadě rozmanitost, až pak cokoliv dalšího. „Bohužel velké několikahektarové bloky jedné monokultury nebudou nikdy správně. Pro přírodu je přirozená divokost, chceme tedy najít nějaký balanc mezi džunglí a tím, co se dá nějak obdělávat. Systémové přípravky, herbicidy, pesticidy nebo insekticidy nepřipadají v žádném případě do úvahy. Pokud v krajině existuje jejich potřeba, byla zkrátka špatně zvolená plodina pro dané místo nebo lokalitu, či je celkově krajina v nerovnováze,“ doplňuje hospodář Válka.