Podbrněnsko

 – místo pro zdravý život

Živý region je místem, kde společně občané, zemědělci, vlastníci půdy, podnikatelé, ochránci přírody, sdružení a orgány veřejné správy tvoří zdravou a pestrou krajinu s cílem přechodu do ekologického zemědělství. Podpořme ekologickou produkci potravin, péči o půdu, vzájemné vztahy a inspirujme návštěvníky odjinud.

Co přinese Živý region právě vám?

Ke spolupráci zveme všechny, kteří chtějí pečovat o krajinu, půdu i kvalitní potraviny. V souladu s přírodou, ekonomicky a s pozitivním společenským dopadem pomocí ekologického zemědělství. Úspěch vybraných mikroregionů může změnit trendy nejen v České republice.

Obyvatelé regionu

Možnost zapojení se do návrhů a budování pestřejší krajiny, přístup k místním potravinám, poznat více svých sousedy, zapojit se a být součástí rozvoje komunity a nových příležitostí pro život na venkově

Zemědělci

Tipy a poradenství jak přejít na ekologické zemědělství či na jiné formy udržitelného hospodaření, spolupráce na udržitelnosti krajiny, hledání nových cest odbytu, zapojení do lokálních farmářských trhů, příležitost pro změnu modelu hospodaření

Vlastníci pozemků

Otevření debaty nad využitím pozemků, jak je zakomponovat do udržitelné krajiny a komunikovat s pachtýři, úpravy pachtýřských smluv směrem k udržitelnému zemědělství

Starostové a zástupci obcí

Reálné výsledky proměny regionu směrem k udržitelnosti, diskuze nad návrhy v širokém kruhu aktérů a hledání nejlepších možných řešení a jejich aktivního zapojení.

Spolky

Možnost promlouvat do proměny okolí, otevřená spolupráce s dalšími aktéry a diskuze nad tématy, které řešíte, naplnění a rozvoj vašich cílů.

 

Kdo a jak pracuje na projetu

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Setkání s aktéry

Setkání s aktéry i kulaté stoly jsou aktivity, které se v regionu uskutečňují v průběhu celého řešení aktivit projektu. Primární aktivitou je setkání se zástupci obcí a Místních akčních skupin, kteří na setkáních představí aktéry v regionu a fungování vztahů v území. Vybraní aktéři jsou osloveni pro hloubkové rozhovory, kde je více přiblížena specifikace potřeb a možnosti spolupráce.

Kulaté stoly

Při organizaci kulatých stolů v území jsou vybírány obce, kde je možné spádově zahrnout aktéry z širšího území, je zde vnímán, na základě zjištěných informací, potenciál pro spolupráci. Vzniká tak prostor pro řešení témat zvýšení biodiverzity a udržitelnosti krajiny, přechod zemědělců na ekologické zemědělství a řešení odbytu místní produkce a krátkých dodavatelských řetězců.

Co říkají o Živém regionu zapojení aktéři?

Pojďte budovat živé Podbrněnsko s námi!

Kulaté stoly

Představení projektu, sestavení společné vize

30. 3. 2022

Po úvodní prezentaci konceptu zahájíme facilitovanou diskuzi. Definujeme si hlavní cíle, zjistíme přání a očekávání všech aktérů a také co zachovat a co rozvíjet. 

 Určení potřeb, příležitostí
a rizik v regionu

13. 4. 2022

Budeme pokračovat v diskuzi o potřebách v konkrétních oblastech vybraného mikroregionu. Rozpracujeme strategické cíle a pojmenujeme si hlavní rizika.  

Návrhová opatření
a projekty k realizaci

27. 4. 2022

Na základě 3 nejvýznamějších příležitostí sestavíme 3 pracovní projekty. Stanovíme jejich vedení, harmonogram a klíčové faktory pro úspěšnou realizaci.