Ze školních lavic na farmu až k vlastnímu lokálnímu burgeru na talíři

Znalost původu potravin a jejich tvorby je důležitým prvkem v podpoře lokální produkce a spotřeby potravin. Klíčovými hráči v dostávání potravin z farmy přímo na stůl jsou také děti. Proto se do projektu Živý region zapojilo hned několik studentských parlamentů, které si prošly celou cestu od vzniku potravin na místní farmě až k jejich konzumaci. 

Do projektu Živý region, který si klade za cíl na Tišnovsku a Podbrněnsku podpořit lokální produkci a prodeje farmářů a zemědělců, se zapojily celkem také 4 žákovské parlamenty – 3 z Tišnovska a 1 z Brna. Na projektu spolupracuje Impact Hub, Hnutí Duha s místními iniciativami jako MAS Brána Vysočiny či spolkem Hojnost.

Kromě spolupráce s místním bezobalovým obchodem Spižírna v Tišnově, desítkami zemědělců i spotřebitelů se věnovala pozornost právě vzdělávání těch nejmladších – žáků základních škol – a to i skrze zážitky a vytvoření jejich vlastní zkušenosti s lokálními potravinami.

Důležitost místních potravin a zážitek na vlastní kůži

Ještě než se více jak desítka dětí vydala na farmu Nelepeč nedaleko Tišnova, zúčastnili se online webináře a několika dalších teoretických aktivit, které jim pomohly problematiku zarámovat a daly jim teoretický náhled do místní produkce, i do tématu fairtrade a odpovědných pracovních podmínek.

Teoretická znalost ovšem časem vybledne, nedoplní-li se praktickou zkušeností. Návštěva na farmě Nelepeč tak ještě dlouhou dobu zůstane v paměti. Žáci měli příležitost se dozvědět a vidět, jak se vyrábí sýr, dostali se k samotným kravám i telatům, aby viděli, odkud suroviny na výrobu pochází. Vítaným zpestřením byla také možnost si všechny krávy i telata pohladit a zeptat se přímo farmářky na vše, co je zajímalo.

Po prohlídce farmy a ukázce výroby sýrů zamířily děti zpátky do Tišnova, kde se u dvojice šikovných kuchařek Kuchty.cz pustily do zpracování surovin, které pocházely částečně přímo z navštívené farmy, ale také z tišnovského bezobalového obchodu Spižírna a saláty měly svůj původ v aquaponické farmě v Kalech. 

S Kuchtami se vrhly do samotného zpracování surovin, které mělo podobu finálního oběda, o který se podělily i se svými učitelkami. Společně si tak pochutnaly na lahodném lokálním burgeru, u kterého znaly detailně jeho původ, náročnost výroby i veškeré suroviny. 

Více se o dni, který strávili místní žáci na farmě Nelepeč můžete dozvědět také v reportáži Tišnovské televize. 

Školní jídelny jako klíčový hráč ve stravování dětí 

Součástí samotného projektu byla také širší spolupráce se školními jídelnami, které hrají podstatnou roli v tom, co žáci mohou každodenně konzumovat. Dobrým příkladem může být například školní stravování při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Drásově. 

Zapojení lokálních potravin a spolupráci s místním farmářem hodnotí Marie Tinková, vedoucí školního stravování, velmi pozitivně: „Farmáře dobře znám, dodávka potravin může být každý den a je to k nám do školy, co by kamenem dohodil. Odebíráme brambory, cibuli, česnek, zelí bílé a červené, dýně všeho druhu, i melouny jsou k mání. Naše spolupráce s místními dodavateli je na výborné a přátelské úrovni.”

Jak je Tišnovsko připraveno na spotřebu od místních farmářů? 

Součástí víceleté snahy o podporu lokálních potravin byl také spotřebitelský výzkum, který mapoval současnou situaci a postoje obyvatel Tišnovska k tématu.

Z výzkumu vychází například, že posílení místních farmářských trhů má na Tišnovsku velký potenciál, neboť 82 % žen a 72 % mužů má zájem nakupovat potraviny z jejich okolí na právě na trzích. Více jak 70 % populace Tišnovska není lhostejný původ jejich potravin. 

Správné propojení všech hráčů na trhu – farmářů, zemědělců, spotřebitelů, obchodů, školních jídelen atd. může na Tišnovsku přinést velmi brzy pozitivní dopad na místní produkci ale i zdraví obyvatel, kteří jsou tématu nakloněni. 

Pro obyvatele, ale i samotné děti, se tak může stát běžnější, že na Tišnovsku budou častěji potkávat lokální potraviny a budou moct na vlastní kůži zažívat celou cestu surovin ve spolupráci s místními producenty. 

A co bude dál?

V následujících týdnech proběhne, i se zapojením místních obyvatel, v Brně tzv. Challenge Lab, kde se desítky expertů, aktivních občanů i odborníků pokusí najít co nejjednodušší a nejpřímější cesty pro potraviny a suroviny z farem až ke spotřebitelům. Výsledky pak budou použitelné i na Tišnovsku.

Všechny další zjištění, výstupy, poznatky i doporučení budou poskytnuty v následujících měsících všem klíčovým hráčům v regionu – zemědělcům, městům i obchodům tak, aby lokální produkce a její spotřeba mohla co nejlépe vzkvétat a měla co největší přínosy pro celý region.