Tišnovsko se stalo kolébkou inovativního projektu Živého Regionu

Může se Česká republika v budoucnu proměnit v místo pro zdravý život i krajinu? První krůčky na cestě za vizí BIO regionu na našem území se realizovaly na Tišnovsku. Tento mikroregion sdružuje 43 obcí ležících podél toku řeky Svratky. Jelikož splnil většinu požadovaných kritérií, stal se pilotní oblastí pro inovativní koncept nazvaný Živý region. Co to přináší pro místní obyvatele a jaké jsou plány do budoucna?

Propojení a Spolupráce

Živý region je projekt založený na propojování a spolupráci, proto se zaměřil na hledání spojnic mezi zemědělci, spotřebiteli, ale i školními jídelnami. Účastníci se tu zapojili do různých aktivit, od interaktivních workshopů až po návštěvy farem a výrobu jídel z lokálních surovin. Tato snaha o propojení a vzájemné pochopení vedla k vytvoření interaktivní mapy jednotlivých farem a místních producentů (brzy bude zveřejněna). Zároveň došlo k pojmenování překážek pro větší dostupnost lokální produkce místním obyvatelům.

Zapojení komunity

Zásadním bodem celého projektu bylo zapojení místních komunity. Jak ukázal provedený spotřebitelský průzkum, 81 % zdejších obyvatel projevuje zájem o rozvoj regionu. Dokonce 77 % respondentů by uvítalo pojízdný stánek nebo farmářské trhy ve své obci. Zároveň se ukázalo, že většímu odbytu lokálních potravin brání nedostatek informací, který jako problém označilo 26 % místních.

K posílení vztahů mezi jednotlivými zástupci komunit a lepšímu pochopení toho, co zdejší obyvatele trápí, sloužily kulaté stoly. Díky nim mohlo proběhnout mapování konkrétních potřeb, výběr příležitostí ke zlepšení a určení klíčových priorit pro další směřování projektu.

Jaká je budoucnost Živého regionu Tišnovsko?

Živý region představuje závazek k trvalé změně. Přechod k jeho plnohodnotnému naplnění potrvá dle předpokladů minimálně 10 let. Avšak i přes tuto dlouhou cestu jsou již viditelné první kroky směrem k udržitelnému zemědělství a propojení na lokální úrovni. Rýsují se projekty jako je například testování bezobslužné farmářské prodejny, která by zprostředkovala přístup obyvatel k lokálním potravinám za příznivou cenu a místním producentům odbyt a spravedlivou odměnu. 

Projekt Živý region má ambiciózní plány do budoucna. Patří mezi ně podpora lokální produkce, propojení s Podbrněnskem a větší zapojení mladých lidí. Cílem je vytvořit funkční a škálovatelné podmínky, které by mohly vést k vytvoření skutečného BIO regionu a jeho rozšíření do dalších oblastí České republiky. 

Tišnovsko se tak stává nejen místem pro zdravý život, ale i vzorem pro ostatní regiony, které hledají cestu k udržitelné budoucnosti.