MasterMind plánovací setkání v Židlochovicích

Dne 10. 10. 2023 se v dopoledních hodinách v prostorách komunitního centra v Židlochovicích uskutečnilo plánovací setkání zacílené na vznik prodejny lokální produkce od producentů na Podbrněnsku. K jednání se zapojilo na 15 účastníků, mezi nimi byl pan starosta Židlochovic Jan Vitula, pracovnice Městského úřadu Židlochovice, experti z oblasti krátkého odbytového řetězce a lokálních farem. Setkání organizovala Nela Vičanová z Impact Hub ČR v rámci pilotního mikroprojektu, který byl vybrán veřejností v rámci participační aktivity projektu Živý region Podbrněnsko. Plánovací setkání umožnilo sdílet zkušenosti z praxe, potřeby lokálního charakteru a stanovit další postup a kroky, které povedou k realizaci prodejny v Židlochovicích, která by měla vzniknout v nejbližších měsících.