Máme zahájeno. Co vlastně?


Jaká je vize a mise projektu Živý region Tišnovsko? Čeho chceme dosáhnout a proč potřebujeme zapojit lokální aktéry? Nahlédněte pod pokličku našeho plánování a prvotní fáze …

  • Výběr mikroregionu (prosinec 2021- leden 2022)

Výběr regionu probíhal po rozsáhlé analýze území ČR realizované partnerem Hnutí DUHA. Ze Ze 30 lokalit v ČR na základě analýzy více než 50 parametrů jsme společně vybrali Tišnovsko. Má velký potenciál, mimo jiné v rámci rozvoje agroturistiky. Jeho okolí nabízí široké spektrum volnočasových aktivit (klášter Porta Coeli, cyklostezky, rozhledny, farmy, např. Ekofarmu Nelepeč). Lokální aktéři (Místní akční skupina Brána Vysočiny, spolek Hojnost) mají motivaci podílet se na aktivitách v regionu a prokazují velkou ochotu aktivně participovat v programu. Okrajová část Vysočiny má v současných klimatických podmínkách vhodné podmínky pro zemědělství, které má v regionu hluboké kořeny. Zdejší druhová a krajinná rozmanitost území poskytuje základnu pro různorodé hospodaření v krajině s ohledem na udržitelnost. Zároveň je tento region významně méně postižený projevy sucha. Na druhou stranu, lokalita má nízko pokryté propojení na národní hráče a politické subjekty, což představuje prostor pro zlepšení. Lokalita vykazuje historickou tradici ovocnářství a sadařství. Lidé v regionu se věnují výrobě domácích výrobků (marmelády, ovčí sýry, jogurty sirupy,…).

  • Participativní kulaté stoly (březen – duben 2022)

Přes dvě desítky lokálních aktérů jsme provedli procesem definování vize, potřeb a rizik a tím došli až k výběru 3 pilotních aktivit. Jednali jsme se zástupci producentů, dodavatelů, spotřebitelů a také městské samosprávy a místních obyvatel První kulatý stůl byl zaměřen na definování dlouhodobé vize a strategických cílů projektu Živý region Tišnovsko. Druhý kulatý stůl se věnoval potřebám, příležitostem a rizikům regionu Tišnovsko. Ze získaných výstupů jsme následně stanovili 12 oblastí, ze kterých jsme při posledním setkání  vybírali 3 hlavní priority, které směřují k naplnění vize našeho projektu.

Tento vysoce participativní proces kulatých stolů nám také pomohl vybudovat silnější vztah s místními komunitami a lépe porozumět jejich perspektivám a zázemí. Zatímco dlouhodobá vize je obecně v souladu s cíli našeho programu, jsme si vědomi, že aktuální zemědělské postupy neumožňují všem hráčům plně přijmout koncept ekologického zemědělství. Zároveň neznalost pojmu “krátký dodavatelský řetězec” u spotřebitelů, ztracená lokální identita a a přetrhané vazby k hospodaření na zemědělské půdě v návaznosti na zpracovatelský řetězec. Podstatnou roli zde hraje také lokální patriotnismus ve smyslu podpory produkce místních hospodářů.

  • Vize pro Živý region Tišnovsko (2030+)

Živý region Tišnovsko směřuje k vytvoření BIO region, kde významná část lokálních hráčů spolupracuje na udržitelném hospodaření s místními zdroji potravin. Tímto posílí a rozvine kvalitu i kvantitu lokální produkce a lokální spotřeby ekologických potravin a inspiruje tak další mikroregiony v ČR.  

  • Naše mise

Zkušeností ze zahraničí ukazují, že přechod k plnohodnotnému konceptu BIO regionu může trvat přes 10 let. Spousta práce se dá ale udělat už teď. Proto je naší aktuální misí přispět k vytvoření funkčních a škálovatelných podmínek v ORP Tišnovsko (pozn.red. ORP znamená obec s rozšířenou působností). Přejeme si během následujících 2 až 4 let skrze efekt sněhové koule podpořit pozitivní změnu propojením většiny aktérů v regionu tak, aby byl připraven na postupný přechod k ekologickému a následně regenerativnímu zemědělství. 

O dalším postupu vás budeme pravidelně informovat. Na stránkách, ale také na Facebooku a Instagramu.