Konference Beleco, Velké Hostěrádky, 21. 11 a 22. 11. 2023

Na interaktivní akci se setkali zástupci odborné veřejnosti, institucí, municipalit společně se zemědělci. V rámci programu bylo poukázáno na problematiku hospodaření na zemědělské půdě, která souvisí s degradací půd, úbytkem vody v krajině a také snižováním biodiverzity. Vlastníci půdy a zemědělci mohli načerpat inspiraci, jak správně k obhospodařované půdě přistupovat a druhý den se vypravili podívat do nedaleké obce Šumice na Podbrněnsku, kde se daří renaturovat zdejší zemědělskou krajinu a zakládat plochy zeleně, které zvýší odolnost krajiny a podpoří rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. Na akci bylo možné síťovat kontakty a inspirovat se příklady dobré praxe, která podporuje pestrou a udržitelnou krajinu.