Jaro v Živém regionu

Jaro 2023 – co je za námi a co chystáme

Zima byla pro nás i pro region příležitostí zpomalit a nadechnout se. Pomalu se s tímto obdobím loučíme a chystáme se na jaro, během kterého celý region zase rozkvete a naplno ožije. Než se tak ale stane, rádi bychom se ohlédli za rokem plným píle a poznávání a nastínili, co nás čeká dál.

Co se nám povedlo v uplynulém roce?

Zmapovali jsme zemědělskou produkci na Tišnovsku a zjistili nejen jaké panují v této oblasti potřeby, ale především jaké se zde skrývají příležitosti. 

S agenturou Focus jsme se podívali na preference obyvatel Tišnovska ve spotřebitelském průzkumu. Zjistili jsme, jak si stojí BIO produkty, jak jsou obyvatelé nakloněni lokální produkci nebo co by zvýšilo jejich ochotu nakupovat potraviny od místních zemědělců. 

Co je před námi? 

Informací a podkladů, na jejichž základě můžeme stavět je celá řada, a tak nastává čas přenést je do praxe. V začínajícím roce se budeme soustředit na ty příležitosti, ve kterých vidíme největší potenciál. 

  • Zahájíme spolupráci s místními školními parlamenty v oblastech lokální produkce i cílů udržitelného rozvoje.
  • Nastavíme podmínky pro spolupráci s existujícím online tržištěm, kde bude veškerá lokální produkce na jednom místě, a které bude jednoduše dostupným kanálem pro zemědělce i odběratele. 
  • Tuto online platformu představíme během kulatých stolů také zemědělcům.
  • Rozšíříme mapu farem o kulturní a turistické aktivity Tišnovska. 
  • Podíváme se s projektem Challenge Lab na to, jak nejlépe pracovat s konceptem krátkých dodavatelských řetězců právě v projektu Živého regionu. 

Pokud vás aktivity Živého regionu zajímají, neváhejte se nám ozvat – ať už jste student, odborník, zástupce samosprávy, firmy, nebo obyvatel Tišnovska.