Aktivity norského partnera Impact Hub Agder

Součástí konsorcia partnerů Živého regionu na Podbrněnsku je také norský Impact Hub Agder. V rámci digitálního bookletu (E-book) bude zahraniční partner sdílet inspirativní zkušenosti v několika oblastech. Jedná se o síť Down to Earth, což je ekologické sdružení, které se věnuje organizaci síťovacích aktivit pro lokální producenty z oblasti zemědělství a potravinářství v Norsku se zacílením na krátké distribuční a lokální řetězce. Dalším inspirativním příkladem je národní iniciativa Økouka, která pořádá osvětové kampaně k uvědomělému spotřebitelství, biopotravinám a organickému zemědělství. Zaměřuje se na pořádání a koordinaci lokálních farmářských trhů a gastronomických eventů, vzdělávací aktivity a exkurze spojené s pěstováním, péčí o půdu a lokálním stravováním. Třetím inspirativním příkladem z Norska je regionální program ,,Matregion Agder‘‘ na podporu spolupráce s veřejností v oblasti sdílení zkušeností, osvětové akce a podporu krátkých distribučních řetězců. Tento program pracuje s rozličnými cílovými skupinami v různých rovinách zapojování.  

Norský partner požádal o sdílení inspirativních příkladů také z České republiky, kde se zajímá o dobrou praxi v oblasti komunitou podporovaného zemědělství, Farmářské školy a bezobslužných lokálních prodejen. Zástupci partnerů konsorcia projektu a Místních akčních skupin na Podbrněnsku a Tišnovsku plánují jarní výjezd s návštěvou Impact Hub Agder a regionu Agder, aby své zkušenosti mohli sdílet osobně. O načerpaných zkušenostech se s vámi podělíme v dalším příspěvku.